Mnogobrojni roditelji manje djece postavljaju ovo pitanje jako često. „Kada je najbolje vrijeme za djecu da počnu učiti strani jezik? Da li je bolje da moje dijete uči strani jezik u dobi od 3 godine ili kasnije kad krene u školu? Da li je potrebno da moje dijete prvo nauči da čita i piše, pa da tek onda počne sa učenjem stranog jezika?“

Da biste dobili odgovore na ova pitanja, ja ću Vam pojasniti kako inače funkcioniše dječiji mozak u određenom uzrastu i kako djeca uče za razliku od odraslih ljudi.

Navešću Vam i konkretne primjere iz svog dugogodišnjeg iskustva sa kojim se svakodnevno srećem. Neki roditelji to već znaju, a neki ne- pa korisno je svakako pročitati ako Vam nešto nije dovoljno jasno.

Kako mlađa djeca uče strani jezik?

Kako sam već napomenula, dječiji mozak nije isto razvijen u uzrastu od 2 godine kao i kod djeteta od 10 godina. Shodno tome, i pristup u učenju i primjeni stranog jezika kod djece tih uzrasta zavise od dobi i stepena razvijenosti mozga djeteta.

Djeca mlađeg uzrasta koriste desnu polovinu mozga (podsvjesni dio mozga) i to u periodu od 1 do 12 godine. Djeca od 3. godine usvajaju znanje intuitivno, oponašaju zvukove iz okoline, demonstriraju svaki pokret koji vide iz okruženja. Djeca ne miruju, ona uče kroz pokret, kroz igru, kroz sve ono što ih okružuje.
Takođe, da ne zanemarimo i dječiju maštu koja je jako razvijena kod mlađih uzrasta, a kasnije ta mašta je suzbijena iz više nekih razloga i okolnosti koje su nametnute sistemom ili roditeljskim obrascem ponašanja i uticaja na dijete.

Učenje stranog jezika od 3. godine ili kad dijete krene u 3.razred osnovne škole?

Osvrnuću se na praksu iz mog okruženja, u Republici Srpskoj. Kod nas djeca prvo uče strani jezik u vrtićima u uzrastu od 5 godina, pa onda kada krenu u školu prekinu učenje, da bi onda nastavili- ili bolje rečeno počnu opet da uče u 3. razredu osnovne škole.

Šta se tada dešava?

Djeca koja su kroz igru već usvojila neko znanje iz stranog jezika, naprave pauzu do 3. razreda osnovne škole i onda ponovo kreću od starta. Smatram da je bolje u tom periodu nakon vrtića nastaviti učenje jezika i od 1. razreda, što se već razmatra za usvajanje od školske 2017./18. god.

Kako djeca od 2-3 godine uče?

Djeca ovog uzrasta uče kroz igru, ples, slušanje i gledanje crtića, oponašanjem određenih njima omiljenih crtanih junaka. Iako sad radim sa tinejdžerima i odraslima, nije mi nepoznanica jer sam ranije radila i sa mlađom djecom, da navedem primjer djevojčice iz mog okruženja koja ima 3 godine i upotrebljava engleski jezik kroz igru. Izgovara riječi na engleskom tako spontano. Ona gleda TV, crtiće, koristi i razne aplikacije na telefonu, sve uz pjesmu i igru, i u radu sa majkom povremeno komunicira na takav način.

Ovaj i mnogo sličnih primjera upravo dokazuju da su djeca spremna učiti jezik u tom uzrastu, jer su i rasterećena od svih mogućih problema koje odrasli imaju, a i „upijaju kao spužvice“ svaku moguću riječ i oglašavanje na spontan i podsvjesan način.

Da li je kasno za djecu od 10 godina da počnu sa učenjem stranog jezika?

Nije!
Ukoliko dijete pokazuje interes za jezik ranije, treba mu omogućiti učenje na razne načine. Već do 10-te godine je dijete naučilo sva pravila pisanja svog maternjeg jezika, zna i čitati, pa onda i strani jezik sa svim pravilima se može naučiti kroz svjesno učenje, a i kroz usvajanje gradiva na osnovu navođenja činjenica tj. implicitno i eksplicitno.

Tehnologija i strani jezik

I za kraj, da zaključite sami! Svjesni smo činjenice da se tehnologija razvija nevjerovatnom brzinom, a tako i nove generacije sve lakše upotrebljavaju tehnološke uređaje, pa lako koriste sadržaje u njima. Strani jezik se usvaja u ranom uzrastu, tako da nema dileme da djeca treba da počnu sa učenjem što ranije.
Roditelji, pratite interesovanja Vaše djece i ako to žele sami će Vam pokazati – samo ih posmatrajte.

Igrajte se sa njima.
Ukoliko ne znate Vi neki jezik, postoje školovani nastavnici i predavači za rad sa djecom koji to savršeno rade.
I da još napomenem, vrlo je važno kod djeteta podsticati pravilno izgovaranje riječi kako na maternjem jeziku, tako i na stranom.