Koliko puta ste trebali imati preveden tekst na neki strani jezik ili sa stranog na maternji? Da li je tekst sa stručnim terminima ili opšti, bez nekog komplikovanijeg i zahtjevnijeg vokabulara, dokumenti koji moraju biti prevedeni i ovjereni od strane agencije ili ovlaštenog sudskog tumača, web stranice?

Sve su to pitanja koja postavljam ja Vama, a vjerovatno ste se i Vi pitali da li je bolje pouzdati se u prevod koristeći „Google Translate“ ili ipak dati tekst stručnom licu- prevodiocu da to odradi za Vas.
„Google Translate“ može da Vam pomogne u prevodu teksta, ali ne možete u potpunosti da se oslonite na ispravnost, pogotovo ako treba da prevedete tekst sa ozbiljnijom stručnom tematikom, određenim stilom i kulturom neke zemlje.
Kvalitet prevoda je mnogo bitan.

Tekst za prevod – „Google Translate“ ili stručni prevodilac?

Ljudi koji su učili strani jezik na fakultetu ili u školi, dodatno kao kurs imaju već neko predznanje ili znanje na određenom nivou. Pa ipak, i tada se zapitajte da li možete to sami da učinite ili je ipak bolje da zatražite usluge stručnog prevodioca.
Neki ljudi kažu: „Bolje je da ja to sam/a prevedem, nema potrebe da ja još plaćam i to. Pa, išao/la sam na kurs, imam solidno znanje, valjda znam i ja sam/a to da uradim. U svakom slučaju, imam i taj „Google Translate“ pa ja ću to moći sam/a da uradim.“
Međutim, šta se onda dešava? Ukoliko je tekst koji treba prevesti lakšeg sadržaja, tu ne bi ni bilo nekih većih problema ako ste dobro savladali nivo znanja potreban za takav vid prevođenja.
Ali, ako se radi o književnosti, stručnom prevodu iz oblasti marketinga, finansija, medicine, elektrotehnike i sl. tada se suočavamo sa složenijim problemom, sa složenijim zadatkom i dovodi se u pitanje i tačnost prevoda.Stručne termine softver može precizno da prevede, ali ostale jezičke konstrukcije i razmišljanje o kontekstu pada u drugi plan, i tu je taj nedostatak evidentan.
Danas, „Google Translate“ je unaprijeđen ali nedovoljno dobro da bi mogao uzeti u obzir mnoge jezičke cjeline.
Kako prevodi „Google Translate“?

Ukucate određeni dio teksta i „Google Translate“ Vam izbaci prevod, bukvalno prevede riječi koje se nalaze u tekstu, nekad prevede neke dijelove rečenice dobro, ali ima dijelova rečenice koji i nisu baš adekvatno prevedeni. Može da bude od koristi u toku prevođenja, ali ne može da riješi neke jezičke nedoumice, niti da se skoncentriše na kontekst već prevodi bukvalno.

5 bitnih stvari za kvalitetnu uslugu prevoda

    Da biste razumjeli kako tekst u cijelosti treba da bude preveden i na šta treba sve obratiti pažnju, moraju se imati na umu sljedeće stvari:

  1. Kvalitetan prevod
  2. Iskustvo prevođenja
  3. Specijalizacija prevodioca
  4. Kvalitetna saradnja prevodioca i klijenta
  5. Lektorisanje teksta

Da zaključimo, Google Translate može da prevede tekst na bukvalan način, ne uzimajući u obzir kontekst, određene fraze, idiome, kolokacije i rečeničke konstrukcije. Stručni prevodioci će tekst razmotriti iz više uglova, pregledati ga i lektorisati i više puta u toku rada. Softver za prevođenje ipak ne može da bude toliko precizan kao stručni prevodilac.