F.A.Q

Ovo su neka od najčešćih pitanja koja dobijam od svojih učenika i klijenata. Nadam se da će odgovori na njih riješiti i vaše nedoumice.

Za 3 do 4 mjeseca redovnog rada 2x sedmično  jedan kompletan nivo može se savladati da komunicirate na engleskom jeziku, koristeći vokabular koji je namijenjen za taj nivo znanja.

ODMAH. Moj način rada sa učenicima i klijentima je da na što jednostavniji, pristupačniji način počnemo sa upotrebom određenih riječi i da ih koristimo u razgovoru na određenom nivou znanja. Prilagođavam se svakom polazniku posebno koliko je god neophodno dok ne savladate određeno gradivo.

U razgovoru sa Vama ja procjenjujem koji je Vaš najveći problem- da li je to nedostatak znanja riječi ili nedovoljno poznavanje gramatike, pa na osnovu toga radimo vježbe koje će dovesti do poboljšanja Vašeg znanja i umijeća sklapanja rečenica na pravi način.

Gramatiku radimo na zanimljiv način, kroz konkretne primjere. Na osnovu primjera za određeno vrijeme uočavamo i formu, a i upotrebu, kao i sva ostala bitna  pravila  i izuzetke od pravila kojih ima u engleskom jeziku.

Tu je u pitanju strah od pravljenja grešaka u izgovoru. Kroz razgovor sa mnom ne bojte se da griješite. Čak štaviše, slobodno pričajte bez obzira da li je to ispravno rečeno ili ne, a ja sam tu da Vam ukažem na pogreške i da ih ispravljamo uzgred. Kroz pravilno ponavljanje rečenica Vi usavršavate svoje znanje a samim tim dobijate i samopuzdanje za komunikaciju.

Prve konsultacije služe da se ja sa Vama upoznam malo više, da vidim koji je Vaš problem, u koju svrhu učite jezik, za koje vrijeme Vam je potrebno to znanje pa onda utvrđujem način rada. Osim edukativnog pristupa, ja volim da prenesem i svoj entuzijazam, pozitivnu atmosferu u radu, da se Vi osjećate prijatno dok radite sa mnom pa i da se našalimo ponekad. Tu sam da VAS motivišem kad je potrebno, da Vam pomognem da izgradite više samopouzdanja i da se družimo na engleskom jeziku. Objašnjenja dajem i na našem jeziku ukoliko nešto nije jasno.

Veliko je zadovoljstvo raditi sa osobom koja zna šta radi, kojem cilju ide i koja u svom radu nikad ne zapostavlja osnovne parametre poslovne politike.

Jelena Pušac-Broćilović
Časovi engleskog

Časovi engleskog

Zakažite besplatne konsultacije

Usluge prevođenja

Usluge prevođenja

Sa sudskom ovjerom ili bez ovjere

prevod-na-engleski