Usluge prevođenja

usluge-prevodjenja-sa-engleskog-na-srpski

USLUGE PREVOĐENJA SA ENGLESKOG NA SRPSKI JEZIK I OBRNUTO

  1. Prevodi sa ovjerom
  2. Prevodi bez ovjere
  3. Prevođenje web stranica
  4. Lektorisanje

Prevod sa ovjerom obavlja sudski tumač

 Sudski tumač  je osoba koja izdaje ovjeren prevod dokumenta i garantuje da je taj prevod istovjetan sa originalom. Za ovjeren prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili ovjerenu kopiju originalnog dokumenta. Usluga sudskog tumača podrazumijeva prevođenje dokumenata i ovjeru prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.

Sudski tumač vodi evidenciju u obliku knjige pod nazivom Dnevnik izvršenih prevoda. Naknada za rad sudskog tumača određuje se Tarifom, koja je sastavni dio Pravilnika o stalnim sudskim tumačima.

Preuzimanje dokumenata i njihova isporuka se obavlja po dogovoru sa klijentom na način koji to klijentu najviše odgovara.

Garantujem strogu povjerljivost i čuvanje informacija koje se nalaze u tekstu za prevođenje.

Prevodi ličnih i poslovnih dokumenata:

 • Izvod iz matične knjige,
 • Uvjerenje o prebivalištu,
 • Potvrda o državljanstvu,
 • Punomoć,
 • Ugovori,
 • Potvrde o stanju računa u banci,
 • Lična dokumenta,
 • Biografije,
 • Svjedočanstva,
 • Diplome,
 • Diplomski radovi,
 • Magistarski radovi,
 • Medicinski nalazi,
 • Izjave,

i svih ostalih dokumenata i tekstova prema potrebama klijenta.

Napomena za klijente:

Dostava dokumenata – Dokumenta za prevođenje možete dostaviti lično po dogovoru, putem pošte na adresu, kao i elektronskim putem na marijana-d@blic.net
Prije prevođenja dokumenta sa ovjerom, molim klijente da se raspitaju na koji način dokument treba biti uvezan (ukoliko se radi o prevodu na više stranica), samostalno ili sa kopijom originala.

Rokovi isporuke i način plaćanja – Prevodi se obavljaju ažurno, u najkraćem roku, zavisno od složenosti prevoda i hitnosti.

Prevodi sa engleskog i na engleski jezik.

Prevodi sa ovjerom.