Lektorisanje

lektorisanje

ŠTA JE LEKTURA TEKSTA?

LEKTURA TEKSTA  podrazumijeva pronalaženje i ispravljanje svih gramatičkih, manjih stilskih i pravopisnih grešaka u nekom tekstu.

KOREKTURA podrazumijeva ispravku slovnih i znakovnih grešaka koje ponekad mogu potpuno promijeniti značenje teksta.

CILJ LEKTURE teksta je da se sadržaj teksta u potpunosti uskladi sa pravopisnim gramatičkim pravilima jezika.

LEKTURA zahtijeva visok stepen koncentracije, dobro poznavanje jezika, ali i uvježbanost uočavanja često teško primjetnih grešaka.

LEKTURU I KOREKTURU mogu obavljati profesionalni lektori, prevodioci, diplomirani filolozi sa dugogodišnjim lektorskim, prevodilačkim, profesionalnim, novinarskim i uređivačkim iskustvom.

USLUGE LEKTURE I KOREKTURE  (5-7 EUR)

Broj lektorisanih strana 1 1-10 10-50 50-100 preko 100
Cijena Lekture i korekture 7 EUR 6,5 EUR 6 EUR 5,5 EUR 5 EUR

U radu sa lektorisanjem se oslanjam na brojne rječnike, priručnike i ostalu stručnu litearturu.

Ako niste sigurni da li je tekst dobro napisan, obratite se stručnoj osobi.
Prepustite stručnjaku da to uradi za vas.
Posebnu pažnju posvećujem trostrukoj kontroli i lekturi teksta.

Napomene:

  • Svi prevodi se lektorišu po važećem pravopisu na jezik koji se prevodi.
  • Cijene važe za jednu lektorsku stranu, koja čini 1800 karaktera sa proredom.
  • Cijena usluge se smanjuje sa povećanjem broja lektorisanih strana za obradu.
  • Dodatna obrada fotografija, tabela i grafikona koji se unose u tekst, dodatno poskupljuje cijenu usluge.
  • Cijene su izražene u EURIMA, dok je isplata u KM protivvrijednosti.
  • Usluga lekture i korekture tekstova na stranom jeziku se nudi odvojeno i nezavisno od usluge prevođenja.
  • Cijene su podložne manjim korekcijama u zavisnosti od složenosti teksta.
  • Prilikom naručivanja prevoda, jezička revizija i lektura su BESPLATNI. Ukoliko Vam je neophodna samo lektura teksta, cijena se utvrđuje prema navedenom cjenovniku za tu vrstu usluge.
  • Cijene mogu varirati u zavisnosti od hitnosti i složenosti.

Pronalaženje i ispravljanje svih gramatičkih grešaka.

Stilske, pravopisne, znakovne...